Mobirise Website Creator

"Vracíme hospodářské úpravě lesa obsah"

CZETAX Prohlížeč

Je softwarový nástroj, který slouží k prohlížení, analýze a tisku grafických a numerických dat LHP a LHO.

 • Podporuje jednoduché načítání dat z výměnného formátu XML Informačního standardu lesního hospodaření
 • Plné využívá grafická a numerická data LHP a LHO
 • Umožňuje tisk vlasnických separátů, hospodářské knihy, lesnických map, ap.
 • Podporuje propojení s GPS/GNSS, což umožní lokalizci Vaší polohy v terénu
 • Přímo propojuje PSK i parcely s katastrem nemovitostí
 • CZETAX Prohlížeč je poskytovaný na dva roky zdarma jako součást zpracování LHP nebo LHO technologií CZETAX, tedy firmou IFER s.r.o. nebo firmou ING-FOREST s.r.o.
 • Mapovou část nástroje je možné rozšířit o další vrstvy (úprava na míru - není součástí standardní ceny)

Mezi hlavní funkce CZETAX Prohlížeč patří:

 • Jednoduché načítání dat z výměnného formátu XML Informačního standardu lesního hospodářství (ISLH)
 • Plné využití grafických a numerických dat LHP a LHO. Software je vhodný zejména pro pracovníky státní správy lesů a odborné lesní hospodáře, kterým umožňuje efektivní práci s daty LHP a LHO na úrovni prohlížení, analýzy a tisku
 • Tisk vlastnických separátů (tj. předávací protkol, hosp. kniha, plochová tabulka, porostní a težební mapa)
 • Tisk hospodářské knihy dle jednotek prostorového rozdělení lesa (JPRL)
 • Tisk standardních lesnických map (porostní, obrysová, těžební) a map sestavených uživatelem
 • Možnost kombinace lesnických map s uživatelskými podkladovými mapovými kompozicemi tvořenými rastrovými či vektorovými vrstvami (letecké nebo satelitní snímky, státní mapa odvozená, typologický mapa, hranice katastru nemovitostí, hranice honiteb, ochrana přírody atd.) Doplňkové mapové vrstvy mohou být načítány z lokálních datových souborů nebo přímo z WMS servrsů
 • Možnost nahrání parcelní mapy a typologických vrstev z doby zařízení
 • Možnost vyhledávání majetku podle parcely nebo podle JPRL (usnadňuje např. identifikaci vlastníka pro tisk separátu)
 • K analýze a kontrole dat slouží pokročilý, ale zároveň jednoduchý generátor sestav, umožňující zpracovat výstupní sestavy napříč databází LHP/LHO. Kromě výstupu do tabulek Excelu je především pro kontroly možné využít funkci "Data Navigátor" pro zpětně propojující řádky výstupní sestavy se záznamy výchozí databáze
 • Při práci v terénu lze k software CZETAX Prohlížek připojit GPS/GNSS a snadno tak lokalizovat svou polohu
 • Po kliknutí na vybraný porost, porostní skupinu nebo parcelu v mapě se otevře informace o majiteli v katastru nemovitostí (nutné připojení k Interneru)

Technické požadavky na provoz:

 • CZETAX Prohlížeč lze provozovat na běžných PC, terénních počítačích a tabletech
 • Software pracuje s operačním systémem Windows XP, Windows 7, 8 a 10
 • Plná licence je vázána na hardwarový klíč (USB), takže ji lze přenášet z počítače na počítač.
 • Pro tablet (práci v terénu) a dvouletou licenci zdarma je vygenerován softwarový klíč pro konkrétní počítač

Cena, licence a technická podpora

 • Zdarma na první dva roky v případě, že Vaše LHP nebo LHO je zpracováno technologií CZETAX, tedy firmou IFER s.r.o. nebo firmou ING-FOREST s.r.o.
 • V ostatních případech je cena software 19 tis. Kč bez DPH za licenci (neomezený počet LHC)
 • Součástí dodávky CZETAX Prohlížeč je také: 

                - jednodenní školení v provozovně IFER (bez omezení počtu účastníků)

                - intuitivní a podrobný videomanuál

                - rychlá a odborná technická podpora

 • Možnost software zdarma vyzkoušet v plném rozsahu po dobu dvou měsíců

V případě zájmu či otázek nás neváhejte kontaktovat